Logo

O BIBLIOTECE

Swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach rozpoczęła 02.02.2004 r. Decyzją władz samorządowych, siedziba Biblioteki znajdowała się w budynku Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach, w odległości około 5 km od Stoczka Łukowskiego w kierunku Łukowa. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia o powierzchni 61 m2, miała dwa wejścia: z korytarza szkolnego i z boku budynku z małym korytarzykiem. W tych pomieszczeniach znajdowały się zbiory biblioteki gminnej, zbiory biblioteki szkolnej, czytelnia, czytelnia internetowa a także wygospodarowany kącik dla dzieci. Mimo, że nie było formalnego połączenia obydwu bibliotek to funkcjonowały w tym samym miejscu a ich rozdzielone księgozbiory znajdowały się obok siebie. 

Oficjalne otwarcie miało miejsce 28 listopada 2005 r. Zaproszono przedstawicieli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie im. H. Łopacińskiego, przedstawicieli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łukowie im. H. Sienkiewicza, lokalne władze oraz dyrektorów szkół. Biblioteka od początku swojej działalności - jako jedyna instytucja kultury Gminy Stoczek Łukowski - miała "rozszerzony" zakres działania. Do zadań placówki - oprócz zadań statutowych - należała organizacja różnego rodzaju uroczystości i festynów (również o zasięgu powiatowym), prowadzenie dokumentacji fotograficznej gminy, stworzenie i prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzenie świetlic dla dzieci w wieku przedszkolnym itp. 

Od marca 2007 w placówkach oświatowych Gminy Stoczek Łukowski są prowadzone punkty biblioteczne - początkowo trzy (w Toczyskach, Kisielsku i Szyszkach). Obecnie w strukturach Biblioteki działa osiem Punktów Bibliotecznych.

Od 15.09.2011 r. w strukturach GBP w Starych Kobiałkach działa Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy, w ramach którego są prowadzone zajęcia wokalne i taneczne. 

Z dniem 01.09.2012 r. Biblioteka zmieniła swoją siedzibę, przeprowadzając się do pięknego, nowego budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Starych Kobiałkach o pow. 240 m2, z tarasem pełniącym funkcję sceny oraz zapleczem rekreacyjno sportowym o pow. 0.9 ha.

Od II połowy 2018 r. Biblioteka podwoiła powierzchnię lokalową dzięki sali widowiskowej, w której znajduje się m.in. widownia na 155 osób, profesjonalna scena o pow. 60 m2 z zapleczem oraz poczekalnia dla aktorów.

 

Dnia 05.06.2022 r. odbyło sie otwarcie (oficjalnie działającej od II połowy 2022 r. ) Filii Bibliotecznej w Jedlance. Siedzibą Filii jest zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w Jedlance. Od tego momentu GBP w Starych Kobiałkach, lokalna spłeczność oraz jednostka OSP w Jedlance współpracują ze sobą sąsiadując w pięknym, nowym budynku,który jest nie tylko wizytówką wsi ale także miejscem rozwijania zainteresowań i integracji mieszkańców. 

Dnia 02.07.2022 r. została oficjalnie utworzona druga filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach - Filia w Starej Prawdzie. Filia formalnie rozpocZęła działalność w II połowie 2022 r. a siedzibą filii  jest nowy budynek znajdujący sie w centrum miejscowości, który jednocześnie pełni funkcję świetlicy wiejskiej

Dnia 31.07.2022 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach. Patronem Biblioteki został urodzony w Stoczku Łukowskim Biskup Adolf Piotr Szelążek.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Stoczku Łukowskim pod przewodnictwem JE ks. Bpa Kazimierza Gurdy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego. Uczestniczyły w niej władze szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego a także Siostry ze Zgromadzenia, które założył  bp Szelążek 1.08.1936 r.  - Zgromadzenia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na czele z przełożoną generalną s. Lucyną Lubińską oraz s. Hiacyntą Augustynowicz – postulatorem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach. Po krótkiej agapie nastąpiła część oficjalna, którą rozpoczęli artyści z Grupy Literackiej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej, przedstawiając wiersze napisane przez dzieci i młodzież z tej gminy, natomiast ich myślą przewodnią był Sługa Boży Bp Szelążek.  Dyrektor Biblioteki Pani Iwona Brodzik przywitała gości z Biskupem Siedleckim Ks. dr Kazimierzem Gurdą na czele. Powitała również sekretarza Biskupa Siedleckiego   Ks. Dariusza Koniecznego, Ks. Piotra Radzikowskiego - Duszpasterza Środowisk Twórczych diecezji siedleckiej, Ks. Proboszcza Sławomira Suleja Proboszcza Parafii w Stoczku Łukowskim, Ks. Kanonika Stanisława Bieńko, Ks. Roberta Ponikowskiego, Ks. Marka Bucha, Ks. Dr Jacka Rosę oraz Ks. mgr Zbigniewa Hackiewicza – proboszcza z Jedlanki. Pani Iwona Brodzik przywitała obecne na uroczystości przedstawicielki Zgromadzenia, którego założycielem był Biskup Szelążek: z Podkowy Leśnej S. Lucyna Lubińska - Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej, Siostra Sabina Gumkowska – była Matka Generalna, która nawiązała współpracę z naszą parafią ze względu na miejsce urodzenia założyciela ich zgromadzenia, S. Hiacynta Augustynowicz – terezjanka, postulatorka procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego A. P. Szelążka. Z Ostrowi Mazowieckiej Siostra Judyta Jankowska – była matka generalna, kontynuatorka dzieła szerzenia kultu Bpa Adolfa Piotra szelążka w Parafii Stoczek Łukowski oraz Siostry z Suwałk.

Powitane zostały również władze lokalne z panem Markiem Czubem Wójtem Gminy Stoczek Łukowski na czele wraz z panem Witoldem Dadaczem Przewodniczącym Rady Gminy Stoczek Łuk. z radnymi oraz  pan Krzysztof Szczepańczyk - Przewodniczący Rady Miasta Stoczek Łuk. Pracowników Urzędu Gminy, Kierowników i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Stoczek Łukowski jak również prezesi organizacji i stowarzyszeń działających na terenie parafii – pani Elżbieta Figat  - Akcja Katolicka.

Środowisko bibliotekarskie: Tadeusz Sławecki - Dyrektor WBP Narutowicza w Lublinie, Mariusz Chudek – MBP Łuków, Renata Zienkiewicz MBP Łuków oraz media, pracowników biblioteki, Strefę Muzyczną 44, Grupę Literacką oraz wszystkich zgromadzonych.

Po przywitaniu gości Dyrektor biblioteki Pani Iwona Brodzik przybliżyła wszystkim postać Sługi Bożego. Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek - Ordynariusz diecezji łuckiej na Wołyniu, założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus - urodził się 30 lipca a 13 sierpnia 1865r. został ochrzczony w Stoczku Łukowskim. Osoba Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka na stałe wpisała się w historię Stoczka Łukowskiego. Ten niezwykły Pasterz XX wieku w swoim życiu kapłańskim nieustannie przejawiał swą wierność Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie i jest dla nas przykładem na każdy czas. Jego zasługi zostały zauważone i docenione przez Kościół, dlatego obecnie trwa proces beatyfikacyjny. Pani Dyrektor wspomniała również o Śp. Ks. Prałacie Józefie Huszaluku jako propagatorze Sł. Bożego A. P. Szelążka.

Podczas uroczystości było wiele przemówień. Między innymi podczas jednej z nich Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach uhonorowana przez ministra Piotra Glińskiego. Medal podczas uroczystości nadania Bibliotece w Starych Kobiałkach im. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka wręczył dyrektor Iwonie Brodzik poseł Sławomir Skwarek w asyście Mariusza Chudka, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie. To właśnie bibliotekarze z Łukowa wyszli z inicjatywą uhonorowania Iwony Brodzik i zwrócili się z odpowiednim wnioskiem. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznawany jest na mocy Rozporządzenia z dnia 5 stycznia 2012 dla osób fizycznych i prawnych wyróżniających się w tworzeniu  upowszechnianiu, ochronie kultury polskiej to polskie odznaczenie resortowe, nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego, a Pani Dyrektor spełnia wszystkie kryteria. Podczas wręczania odznaki przez Posła Na Sejm RP w imieniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, Pan Skwarek powiedział, że jest to „Patron na trudne czasy, na trudne obecne czasy”. Natomiast Pani Iwona Brodzik, dziękując                                                                                                                                 za wyróżnienie i docenienie – podkreśliła: „To wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu Gminnej Biblioteki im. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka”

Należy przypomnieć, że o nadaniu imienia bibliotece stosowną uchwałę przyjęła Rada Gmina Stoczek Łukowski a uroczystość została dopełniona przez odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy oraz poświęcenie jej przez JE Biskupa Siedleckiego Ks Kazimierza Gurdę. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert w wykonaniu Muzycznej Strefy 44  działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach.

 

Dnia 07.08.2022 r. została oddana do użytku letnia czytelnia, która została wybudowana na placu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach. 

Wybudowana altana, w zestawieniu z wyposażoną świetlicą z aneksem kuchennym, jest miejscem umożliwiającym organizację różnych form aktywnego wypoczynku lokalnej społeczności przez cały rok, tj. w świetlicy przez cały rok a w altanie w okresie letnio-wakacyjnym  np. pikników, spotkań, zebrań  mieszkańców  różnych grup wiekowych  i społecznych. 

Zapraszamy

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.