Logo

News

News zdjęcie id 396

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCONA PAMIĘCI SŁUGI BOŻEGO ADOLFA PIOTRA SZELĄŻKA W STOCZKU ŁUKOWSKIM

19.03.2019

"Przez wstawiennictwo Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Wysłuchaj nas Panie..."

17 marca 2019r. w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stoczku Łukowskim wzorem lat ubiegłych (od 2012r.) odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka połączona z VII Turniejem Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa Szelążka w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Starej Prawdzie.   

Świętowanie dnia upamiętniającego urodzonego w Stoczku Łukowskim biskupa Szelążka rozpoczęło się o godzinie 9:00 Mszą św. z udziałem zawodniczek i uczestników Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa Szelążka w Starej Prawdzie. Po wspólnej Eucharystii zawodnicy wraz z trenerami udali się do szkoły w Starej Prawdzie, gdzie o godzinie 10:00 rozpoczęły się turniejowe rozgrywki.

         W czasie, kiedy drużyny dziewcząt walczyły o zwycięstwo, w stoczkowskiej świątyni o godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św.  poświęcona pamięci Sł. B. Księdza Biskupa Adolfa Piotra Szelążka z gościnnym udziałem  sióstr ze Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, a także lokalnych władz samorządowych oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, prezesów organizacji i stowarzyszeń działających na terenie parafii. Przebieg obchodów utrwalał pan Tomasz Domański – reżyser filmu  o Zgromadzeniu sióstr Terezjanek. W tematykę uroczystości wszystkich zgromadzonych na niej wiernych wprowadziła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, pani Iwona Brodzik.  Przybliżyła ona zebranym postać Biskupa Szelążka - Ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus - urodzonego 30 lipca, a 13 sierpnia 1865r. ochrzczonego w Stoczku Łukowskim. Postać Sł. B. Adolfa Piotra Szelążka na stałe wpisała się w historię Stoczka Łukowskiego. Ten niezwykły Pasterz XX wieku w swoim życiu kapłańskim nieustannie przejawiał swą wierność Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie i jest dla nas przykładem na każdy czas. Jego zasługi zostały zauważone i docenione przez Kościół, dlatego obecnie trwa proces beatyfikacyjny. Wspólną modlitwę  o rychłą beatyfikację naszego ziomka Sł. Bożego A. P. Szelążka poprzedził  montaż słowno - muzyczny, podczas którego zaprezentowane zostały autorskie wiersze o Biskupie Szelążku napisane przez młodzież z Gminnej Grupy Literackiej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach. Słowa, jakimi młodzi ludzie opisują urodzonego w Stoczku kandydata na ołtarze nie tylko zaskakiwały głębią refleksji, wnikliwą znajomością krętych ścieżek życia Biskupa Szelążka, stanowiły też piękne dopełnienie wyeksponowanego na ołtarzu portretu Sługi Bożego. Następnie pani dyrektor Gminnej Biblioteki poprosiła o wspólne złożenie kwiatów przed obrazem Adolfa Piotra Szelążka. Uczynili to: Ksiądz Proboszcz stoczkowskiej parafii Stanisław Bieńko, Ksiądz Prałat Józef Huszaluk, Siostra Lucyna Lubińska - Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Podkowy Leśnej, Była Matka Generalna – s. Judyta Jankowska, Siostra Hiacynta Augustynowicz – terezjanka, postulatorka procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego A. P. Szelążka, pan Marek Czub - Wójt Gminy Stoczek Łukowski, pan Marcin Sentkiewicz - Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, pan Krzysztof Szczepańczyk - Przewodniczący Rady Miasta Stoczek Łukowski oraz pan Robert Pazura - dyrektor  szkoły w Starej Prawdzie. Po tym wymownym geście pani Iwona Brodzik skierowała do księży prośbę o odprawienie Mszy św. w intencji Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, by proces beatyfikacyjny przeprowadzony z sukcesem na terenie diecezji toruńskiej a od 6 marca 2017 r. mający swą kontynuację w Rzymie, miał szczęśliwe zakończenie. Rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Koncelebrowali ją ks. prałat Józef Huszaluk, ks. Marek Paluszkiewicz, ks. Tomasz Sałasiński, a przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Bieńko, który oficjalnie powitał wszystkich gości i wszystkich wiernych. Oprawa liturgiczna stała się udziałem wójta gminy, pana Marka Czuba (I czytanie) oraz sióstr Terezjanek (II czytanie, psalm, modlitwa wiernych). Homilię wygłosił ks. Marek Paluszkiewicz, podkreślając w niej idee przyświecające  życiu Biskupa Szelążka, zwłaszcza pokorę, wyrzeczenie, cierpienie dla Chrystusa i dla Ojczyzny, umiejętność odczytywania swego powołania. Na zakończenie Eucharystii głos zabrała siostra Lucyna Lubińska - Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, modląc się o łaskę cudu za wstawiennictwem  Sł. Bożego A. P. Szelążka. Matka Generalna podziękowała też wszystkim, którzy włączają się w szerzenie kultu Biskupa ze Stoczka: ks. prałatowi, ks. proboszczowi, lokalnym władzom, Gminnej Bibliotece na czele z panią dyrektor oraz młodzieży za prezentację poetyckiego portretu Adolfa Piotra Szelążka. Słowo podsumowania wspólnych działań wpisujących się w trwający proces beatyfikacyjny wygłosił wójt Gminy Stoczek Łukowski, pan Marek Czub, przypominając, że: „Tu się wszystko zaczęło” – takimi słowami w rozpoczęła współpracę z Ks. Prałatem Józefem Huszalukiem, proboszczem Parafii w Stoczku Łukowskim ówczesna Matka Generalna Zgromadzenia - Siostra  Sabina Gumkowska. Wtedy właśnie lokalna społeczność dowiedziała się, że ten wielki człowiek, patriota i wzór do naśladowania wywodzi się ze stoczkowskiej ziemi. Wójt Marek Czub stwierdził, iż wydarzeń i okoliczności, które łączą nas z Siostrami ze Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest wiele. Przypominając te najważniejsze wymienił m.in.: uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Biskupowi szelążkowi w naszym kościele 26.02. 2012 r., udział w uroczystościach rozpoczynających proces beatyfikacyjny Biskupa Szelążka 6 października 2013 r. w Toruniu, kontakt z Amatorską Grupą Teatralną z Łucka na Ukrainie,  którą w listopadzie 2018r, w 100. rocznicę sakry biskupiej, gościliśmy w naszej parafii z przedstawieniem o Biskupie Szelążku pt. „Kto we łzach sieje” opowiadającym o wewnętrznych przeżyciach bpa A. P. Szelążka podczas aresztowania, przesłuchań i wygnania z diecezji łuckiej  po II wojnie światowej. Na zakończenie wystąpienia Wójt Marek Czub wspólnie z burmistrzem Marcinem Sentkiewiczem oraz dyrektor Iwoną Brodzik w imieniu własnym i wszystkich parafian przekazali symboliczne podziękowania na ręce tych, którzy przyczynili się  do szerzenia kultu naszego ziomka Sługi bożego Adolfa Piotra Szelążka: siostrze Lucynie Lubińskiej, siostrze Sabinie Gumkowskiej, siostrze Judycie Jankowskiej, ks. Proboszczowi Stanisławowi Bieńko, ks. Prałatowi Józefowi Huszalukowi oraz redaktor "Echa Katolickiego", pani Monice Lipińskiej. Miłym akcentem kończącym uroczystą Mszę św. były życzenia imieninowe  dla ks. prałata Józefa Huszaluka złożone w imieniu wszystkich parafian przez przedstawicieli parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

         Część druga uroczystości to finał VII Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa Szelążka w szkole w Starej Prawdzie. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Starej Prawdzie, pan Robert Pazura przywitał wszystkich licznie zgromadzonych u siebie gości: Ks. Kanonika Stanisława Bieńko -  Proboszcza Parafii w Stoczku Łukowskim, Ks. Prałata Józefa Huszaluka , przedstawicielki Zgromadzenia, którego założycielem był Biskup Szelążek: z  Podkowy Leśnej: S. Lucynę Lubińską - Matkę Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  z Podkowy Leśnej, S. Sabinę Gumkowską – byłą Matkę Generalną, która nawiązała współpracę z naszą parafią ze względu na miejsce urodzenia założyciela ich zgromadzenia,   S. Dawidę Prusińską, S. Hiacyntę Augustynowicz – terezjankę, postulatorkę procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego A. P. Szelążka; z Ostrowii  Mazowieckiej: S. Judytę Jankowską – byłą matkę generalną, kontynuatorkę dzieła szerzenia kultu Bpa Adolfa Piotra Szelążka w Parafii Stoczek Łukowski, S. Renatę Dzikielewską,  S. Anetę Wagner, p. Tomasza Domańskiego – reżysera filmu o Zgromadzeniu; władze lokalne: p. Marka Czuba - Wójta Gminy Stoczek Łukowski, p. Marcina Sentkiewicza - Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski, p. Krzysztofa Szczepańczyka - Przewodniczącego Rady Miasta Stoczek Łuk. z radnymi, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, prezesów organizacji i stowarzyszeń działających na terenie parafii; współorganizatorów uroczystości: p. Iwonę Brodzik – dyrektor GBP w Starych Kobiałkach z pracownikami, p. Wiesława Gajowniczka – prezesa GKS Armaty Stoczek Łukowski, p. Wojciecha Rosę – inspektora UG w Stoczku Łukowskim, współorganizatora turnieju. Po przedstawieniu krótkiej informacji o patronie turnieju - Biskupie Szelążku nastąpiło ogłoszenie wyników rozgrywek:

Miejsce IV - ZS OGRODOWA Żelechów

Miejsce III - ZPS VEA VOLLEY Gimnazjum Pilawa

Miejsce II - GKS ARMATY Stoczek Łukowski

Miejsce I - PGEskapada ISKRA Miastków

 

Wręczone też zostały podziękowania dla najlepszych zawodniczek:

Joanna Bogusz - ZS OGRODOWA Żelechów

Oliwia Ługowska  - ZPS VEA VOLLEY Gimnazjum Pilawa

Karina Salwa - GKS ARMATY Stoczek Łukowski

Weronika Bakiera -  PGEskapada ISKRA Miastków

 

Organizatorzy wręczyli także podziękowania oraz specjalne pakiety z materiałami o Bp Szelążku na ręce trenerów:

p. Joanny Sękowskiej Czub – trenera GKS ARMATY Stoczek Łukowski

p. Łukasza Bogusza – trenera ZS OGRODOWA Żelechów

p. Pawła Duszczyka – trenara ZPS VEA VOLLEY Gimnazjum Pilawa

p. Daniela Króla  - trenera PGEskapada ISKRA Miastków

 

Specjalne podziękowania Wójta Gminy Stoczek Łuk. otrzymały zawodniczki z GKS Armaty Stoczek Łukowski za reprezentowanie gminy w zawodach piłki siatkowej w latach 2016-2019. Słowa podsumowania obu części uroczystości skierowali do uczestników: Matka Generalna Lucyna Lubińska, Proboszcz Stanisław Bieńko oraz Wójt Marek Czub.

Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i obiad dla pokrzepienia zmęczonych ciał. Dla ducha zaś - wiara i modlitwa o rychłe zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka.                                      

                                                                         oprac. Barbara Rosa, opiekun GGL

 

Zapraszamy

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.