Logo

News

News zdjęcie id 628

BIBLIOTEKA W STARYCH KOBIAŁKACH JEST JUŻ PEŁNOLETNIA!

04.02.2022

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach obchodzi jubileusz 18-lecia działalności. Z tej okazji dn. 01.02.2022 r. odbyła się gala jubileuszowa z udziałem lokalnych władz, pracowników, czytelników i przyjaciół Biblioteki.

Spotkanie urodzinowe było okazją do wspomnień – na ekranie pojawiły się zdjęcia pierwszego lokalu biblioteki, pierwszych pracowników i dyrektorów a także najważniejszych wydarzeń bibliotecznych. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych czytelników – z okazji 18-tych urodzin nagrodzono tzw. „Złotą Osiemnastkę Czytelników” oraz podziękowano za wieloletnia współpracę nauczycielom bibliotek szkolnych, którzy pełnili funkcje opiekunów punktów bibliotecznych.

Jubileuszowe podziękowania od dyrekcji i pracowników otrzymały także lokalne władze, które zaskoczyły organizatorów, wręczając w prezencie urodzinowym czek na 18 tysięcy z przeznaczeniem na realizację pasji czytelników i użytkowników biblioteki.

Niespodzianką były także autorskie wiersze i życzenia przygotowane przez Gminną Grupę Literacką oraz finałowa piosenka pt „ Znajdziesz mnie w bibliotece”. Gala zakończyła się słodkim poczęstunkiem, a tort oczywiście był w kształcie książki! 

 

Czytelnicy – laureaci tytułu „Najlepszy czytelnik 2021 roku”

W kategorii do 5 lat

 1. Kacper Gajo
 2. Marcel Semeniuk
 3. Maja Rosa

6 - 12 lat

 1. Alicja Grzęda
 2. Alicja Nagadowska
 3. Julia Śledź

13 – 19 lat

 1. Zuzanna Rosa
 2. Natalia Kobus
 3. Alicja Cabaj

20 – 44 lat

 1. Anna Gołęgowska
 2. Anna Sakowicz
 3. Marzena Szczęśniak

45 – 60 lat

 1. Zofia Rosa
 2. Maria Dadacz
 3. Anna Osińska

powyżej 60 lat

 1. Stanisław Dadacz
 2. Hanna Mazurek
 3. Mariola Ryniewicz

Opiekunowie punktów bibliotecznych

 • Michał Rosa - Stara Róża
 • Jolanta Grzęda - Szyszki
 • Joanna Czub – Stara Prawda
 • Andrzej Mikusek - Kamionka
 • Krystyna Konieczna – Stare Kobiałki
 • Agnieszka Redzik – Jedlanka
 • Grażyna Koper - Kisielsk
 • Anna Kania - Toczyska
 • Anna Osiak – Ruda Wolińska

18 lat minęło…

Dokładnie dn.02.02.2004 r., decyzją władz samorządowych powołano jedyną instytucję kultury działającą na terenie Gminy Stoczek Łuk. – Gminną Bibliotekę Publiczną w Starych Kobiałkach.

Ponieważ Gmina Stoczek Łukowski nie posiada miejscowości centralnej (władze gminy mają siedzibę w Mieście Stoczek Łukowski, która posiada własne instytucje kultury), zaczęto się zastanawiać nad lokalizacją nowopowstałej instytucji. Dzięki staraniom dyrektora p. Longina Kajki, wybór padł na największą placówkę oświatową w gminie – Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach.

Biblioteka przez osiem lat miała siedzibę w budynku szkolnym, zajmując dwa pomieszczenia z oddzielnym wejściem (łącznie 61 m2).

- Było ciasno, ale wesoło i bezpiecznie. Dyrekcja i nauczyciele traktowali nas jak rodzinę. Zawsze pamiętali o nas przy różnego rodzaju uroczystościach i wyjazdach integracyjnych. My odwdzięczałyśmy się pomagając w realizacji zadań dodatkowych szkoły – uroczystościach szkolnych i gminnych, festynach czy różnego rodzaju konkursach dla dzieci – sprawdzało się tu doskonale powiedzenie „razem można więcej”). Dodatkowym atutem takiej sytuacji były bardzo niskie koszty utrzymania – nie musiałyśmy się martwić o ogrzewanie, sprzątanie, remonty. Nie musiałyśmy partycypować w kosztach zużycia energii elektrycznej czy Internetu. Jednym słowem – jak u Pana Boga za piecem...  Jednak takie  warunki lokalowe ograniczały działalność biblioteki – bo jednak ciężko jest pracować w weekendy, kiedy szkoła jest zamknięta lub prowadzić zajęcia typu taniec czy aerobic na tak małej przestrzeni. Także czytelnik dorosły odwiedzał nas rzadko, bo większość mieszkańców gminy była przekonana, że to biblioteka szkolna, czyli dla uczniów... (dyr. Iwona Brodzik)

Pierwszym Dyrektorem Biblioteki była p. Janina Kaczor (która opiekowała się także szkolną biblioteką.), następnie  - przez pół roku - p. Małgorzata Szczepanik. W tym czasie biblioteka zatrudniała dwóch bibliotekarzy na ½ etatu. Od 1 września 2005 r. do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora sprawuje p. Iwona Brodzik.

- Pamiętam, że kiedy przestąpiłam po raz pierwszy próg biblioteki jako szefowa, postanowiłam sobie, że muszę koniecznie zorganizować pracownikom (i sobie) stanowiska pracy. Bibliotekarki miały do dyspozycji biurko oraz zwykłe szkolne krzesełka a kącik socjalny znajdował się na parapecie okiennym. Zajęłam się także uroczystością oficjalną zw. z powołaniem do życia biblioteki... (dyr. Iwona Brodzik)

Biblioteka od początku swojej działalności - jako jedyna instytucja kultury Gminy Stoczek Łukowski – ma "rozszerzony" zakres działania. Do zadań placówki - oprócz zadań statutowych - należała organizacja różnego rodzaju uroczystości i festynów (również o zasięgu powiatowym), prowadzenie dokumentacji fotograficznej gminy, stworzenie i prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, a nawet  prowadzenie świetlic dla dzieci w wieku przedszkolnym itp.

Od września 2011 r. w strukturach GBP w Starych Kobiałkach działa Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy, w ramach którego są prowadzone zajęcia wokalne i taneczne przez p. Iwonę Gastołek, która specjalnie w tym celu szkoliła się warsztatowo z Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze. Przez pierwszy rok zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Prawdzie Starej, bo w siedzibie biblioteki nie było warunków…

Ale tak było kiedyś. Dzięki przychylności wójta oraz Rady Gminy, z dniem 01.09.2012r. Biblioteka zmieniła swoją siedzibę, przeprowadzając się do pięknego, nowego budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Starych Kobiałkach o pow. 320 m2, z tarasem pełniącym funkcję sceny oraz zapleczem rekreacyjno-sportowym o pow. 0.9 ha.

           - pozyskaliśmy przestrzeń niezbędną do działania – czytelnie dla dzieci i dorosłych, świetlicę, aneks kuchenny, pomieszczenia funkcyjne... wszystko nowe i co najważniejsze – dostosowane do osób niepełnosprawnych... Wszystko to dało nam ogromne możliwości oraz jeszcze większą chęć do pracy! (dyr. Iwona Brodzik)

Od tego momentu życie w bibliotece zaczęło tętnić także popołudniami – taniec, śpiew, aerobic, warsztaty, spotkania...  Od marca 2013r. działa Gminna Grupa Literacka, którą prowadzi niezmiennie od 9 już lat p. Barbara Rosa.

Zajęć było tak dużo, że czasami brakowało miejsca. Pracownicy zaczęli marzyć o jeszcze jednej, większej sali, bo nie nadążali ze składaniem i rozkładaniem stołów i krzeseł. Ale to też się zmieniło…

Po kilku sezonach działalności Amatorskiej Grupy Teatralnej (która robiła prawdziwa furorę w gminie i nie tylko!) oraz jej tułaczki po wynajętych salach i scenach, została podjęta decyzja o budowie sali widowiskowej. 

I tak, od II połowy 2018 r. Biblioteka podwoiła powierzchnię lokalową dzięki sali widowiskowej, w której znajduje się m.in. widownia na 155 osób, profesjonalna scena o pow. 60 m2 z zapleczem oraz poczekalnią dla aktorów. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, łącznie z windą umożliwiającą dostęp na scenę. 

 

Obecnie budynek GBP w Starych Kobiałkach ma powierzchnię  691 m2 oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe o łącznej pow. 0.9 ha (w tym: plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna, parkingi itp.)

Biblioteka działa przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty.  Ponad 20-tysięczny księgozbiór jest systematycznie powiększany dzięki staraniom st. bibliotekarza p. Agnieszki Soszki, pracującej w bibliotece od 2005 r.

Rocznie rejestruje się ok. 1200 czytelników. Mówiąc bardziej obrazowo – co 6 mieszkaniec naszej gminy korzysta z oferty naszej biblioteki.

 

W strukturach biblioteki odbywają się zajęcia 9-u grup bibliotecznych oraz 3 firm zewnętrznych:

- Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy Ojra (35 członków)

- Gminna Grupa Literacka (23 członków)

- Zespół Śpiewaczy dla dorosłych Kobierzec (23 członków)

- grupa instrumentalno-wokalna (17 członków)

- grupa gitarowa(sekcja podstawowa i zaawansowana - 22 członków)

- Gminny Klub Seniora „Sami Swoi” (45 członków)

- Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

- Klub Małego Naukowca

- zajęcia z języka angielskiego (firma zewnętrzna)

- zajęcia z robotyki (firma zewnętrzna)

- zajęcia Klubu Seniora w ramach projektu GOPS-u

 

Wzorowa współpraca z samorządem, dobre warunki lokalowe oraz ogromne zaangażowanie pracowników sprawiają, że GBP w Starych Kobiałkach jest instytucją kultury wyróżniająca się pozytywnie na tle powiatu, województwa a nawet kraju. Świadczą o tym m.in. wysokie noty w ogólnopolskim rankingu bibliotek organizowanym corocznie przez Rzeczpospolitą:

- 2016 r.- 1 m. w powiecie, 4 m. w województwie i 229 m. w Polsce

- 2017 r.- 1 m. w powiecie, 4 m. w województwie i 72 m. w Polsce

- 2018 r.- 1 m. w powiecie, 2 m. w województwie i 45 m. w Polsce

- 2019 r.- 2 m. w powiecie, 4 m. w województwie i 79 m. w Polsce

- 2020 r.- 1 m. w powiecie, 2 m. w województwie i 37 m. w Polsce

- 2021 r.- 1 m. w powiecie, 4 m. w województwie i 44 m. w Polsce

Jako instytucja wyróżniająca się działalności wielokulturowej (dzięki wieloletniej współpracy z Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej, w 2018 r. Biblioteka prezentowała dobre praktyki podczas V Forum Bibliologów Informatologów i Bibliotekarzy w UMCS w Lublinie oraz na Międzykulturowym Forum w Warszawie pod hasłem „Ekumenizm międzykulturowy – dialog i tolerancja”.

Godnymi uwagi są także tytuły i nagrody z ostatnich lat, np.:

– nagroda im. Anny Platto dla dyrektora za działalność na rzecz dzieci (2017r.)

– wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa” organizowanym przez Stowarzyszanie Bibliotekarzy Polskich (2020 r.)

- tytuł dla dyrektora „Lubelskiego Bibliotekarza Roku” oraz nagroda kulturalna od Marszałka Woj. Lubelskiego za upowszechnianie kultury (2020 r.)

 

Plany

- Biblioteka w Starych Kobiałach prowadzi 8 punktów bibliotecznych, czym się wyróżnia na tle innych bibliotek. Nie posiada natomiast ani jednej filii bibliotecznej! Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla czytelników i użytkowników ze względu na ograniczony dostęp, dlatego – wspólnie z władzami Gminy Stoczek Łukowski – została podjęta decyzja o stworzeniu sieci bibliotecznej na terenie gminy. Obecnie trwają prace przy budowie dwóch filii bibliotecznych, ulokowanych na wschodzie i zachodzie Gminy Stoczek Łukowski, tj. w Jedlance i Starej Prawdzie. Oficjalne otwarcie nowych filii zaplanowane jest już w tym roku. Robione są także przymiarki  do utworzenia dwóch kolejnych filii – tym razem na północnym i południowym krańcu gminy….

Z okazji 18 urodzin,

pragniemy podziękować wszystkim za współpracę i życzliwość:

- Wójtowi oraz Radzie Gminy Stoczek Łukowski za przychylność i zrozumienie;

- wszystkim instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom za współpracę;

 - opiekunom bibliotek szkolnych za wspólne działania dla dobra czytelnika;

- rodzicom i opiekunom za to, że zawsze znajdą czas na dowiezienie do biblioteki swoich pociech;

- i czytelnikom za nieustający głód książki!
 

 

Zapraszamy

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.